• Buddsoddwch mewn ffatri newydd

  Ar Fedi 30, 2019, daeth cwmni Meddygol Tianjin Weirui yn gyfranddaliwr mewn ffatri newydd i gynhyrchu, datblygu a gwerthu ocsimedr ar y cyd, a ychwanegodd amrywiaethau busnes newydd i gwmni Weirui. Ar hyn o bryd, mae ocsimedr bys wedi'i werthu i bum gwlad, Saudi Arabia, yr Eidal, Awstralia, India a ...
  Darllen mwy
 • Rhoi deunyddiau atal epidemig

  Ar Ebrill 14, 2020, rhoddodd cwmni meddygol Tianjin Weirui ddeunyddiau atal epidemig i ysbyty Tianjin, gan gynnwys setiau trwyth, llinellau gwaed haemodialysis, dillad amddiffynnol, stribedi prawf asid niwclëig, masgiau meddygol ac alcohol diheintydd, gyda gwerth o tua 100000 RMB, a ddatrysodd y ...
  Darllen mwy
 • Ymweld â'r ysbyty

  Ar Orffennaf 20, 2018, trefnodd offeryn meddygol Tianjin Weirui Co, Ltd weithwyr i ymweld ag ysbyty lleol Tianjin. O dan arweinyddiaeth arbenigwyr yr ysbyty, archwiliodd mwy nag 20 aelod o staff o Weirui Medical yr ysbyty, gan gynnwys y ganolfan radiotherapi, cente triniaeth gardiofasgwlaidd ...
  Darllen mwy